63,2% ankietowanych uważa, że osoby z niepełnosprawnością wnoszą do firmy inny, ważny punkt widzenia. Wynika to z badań przeprowadzonych w lipcu 2023 r. przez SW Research na zlecenie firmy Job Impulse, członka Polskiego Forum HR. Zapytani o to, co sprawia, że niektórzy pracodawcy niechętnie zatrudniają takie osoby, respondenci wskazują przede wszystkim na strach, że sobie nie poradzą (60,6%). Żeby to zmienić niezbędne jest m.in.: zwiększenie świadomości na temat skali i powszechności zjawiska – taką odpowiedź zaznaczyło niespełna 63% ankietowanych.

Jak tworzyć różnorodne i empatyczne przedsiębiorstwa

Oprócz innego punktu widzenia respondenci wymienili też: empatię (61,8%), otwartość na różnorodność (61,4%) oraz zaangażowanie (60,1%), jako pozytywne aspekty, które osoby z niepełnosprawnością mogą wnieść do firmy.

– Wyniki badań wskazują, że potencjalni współpracownicy dostrzegają pozytywne aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się, że coraz powszechniejsza staje się wiedza o tym, że aby tworzyć prawdziwie świadome, empatyczne, inkluzywne zespoły w organizacjach niezbędny jest zróżnicowany punkt widzenia i rozmaite doświadczenia także te, związane z niepełnosprawnością. Dlatego nie tylko jesteśmy otwarci na takich pracowników, ale i edukujemy naszych klientów w tym zakresie – mówi Łukasz Koszczoł, prezes Job Impulse.

Jednak nie wszyscy pracodawcy z taką otwartością podchodzą do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Jako przeszkody ankietowani wskazali: strach przed tym, że takie osoby sobie nie poradzą (60,6%), obawy o mniejszą produktywność (59,5%) oraz brak udogodnień w firmach, takich jak np. winda w budynku (56,8%). Prawie 1/3 respondentów odpowiedziała, że decydującym czynnikiem jest nieznajomość przepisów, praw i obowiązków osób z niepełnosprawnościami.

Jak uświadamiać współpracowników i edukować pracodawców?

Ankietowani zostali zapytani także o to, co powinno się zmienić, aby pracodawcy chętniej zatrudniali osoby z niepełnosprawnością. Aż 62,8% wskazała na konieczność zwiększenia świadomości na temat skali i powszechności zjawiska, które może dotknąć każdego, np. ze względu na starzejące się społeczeństwo czy choroby cywilizacyjne. Ponadto istotne są: dofinansowania do miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością (60,7%) oraz zwiększenie liczby kampanii edukacyjnych na ten temat (50,1 %).

– Obecnie osoby z niepełnosprawnością stanowią 16% światowej populacji, dlatego edukacja w zakresie ich zatrudniania jest niezwykle istotna. Niepełnosprawność może wynikać z różnych przyczyn, w tym ze starzenia się, co oznacza, że może dotknąć każdego z nas. Działania edukacyjne, wspierające większą obecność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, są kluczowe do budowania zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa. Warto też uświadamiać pracodawców, że zatrudnianie osób                                           z niepełnosprawnościami w znaczniej mierze nie wiąże się z kosztownymi dostosowaniami czy inwestycjami. Istotne jest natomiast budowanie inkluzywnej kultury – mówi Agata Robińska, prezeska zarządu w Fundacji TAKpełnosprawni:

O firmie:

Job Impulse to jedna z wiodących firm rekrutacyjnych w kraju, która działa na polskim rynku pracy od ponad 17 lat.  Firma świadczy usługi w zakresie rekrutacji pracowników z Polski i z zagranicy, legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, doradztwa personalnego i outsourcingu. To grupa 5 wyspecjalizowanych marek:  Job Impulse,  Job AbroadJob Outsourcingstrefajob.pl, Ahead Professionals. Zostały powołane, by kompleksowo odpowiadać na potrzeby partnerów biznesowych. Firma zapewnia klientom całkowite wsparcie w rekrutacji pracowników, a pracownikom – stabilne zatrudnienie u rzetelnych pracodawców.
Job Impulse posiada własną Fundację TAKpełnosprawni, która wywodzi się z długoletniego programu CSR o tej samej nazwie i promuje kompleksowe podejście do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Co roku dzięki Job Impulse pracę znajduje ponad 30 000 osób, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz cudzoziemcy. W oparciu o wyniki badań satysfakcji prowadzonych corocznie w firmie współpracę z Job Impulse poleciłoby 99% pracowników tymczasowych oraz 99% klientów, a w raporcie przygotowanym przez magazyn Forbes Job Impulse znalazł się w gronie 300 Najlepszych Polskich Pracodawców 2021 oraz wśród Diamentów Forbesa 2023.

Źródło: https://jobimpulse.pl/