Drugi kwartał nie przyniósł znaczących zmian na rynku usług HR. Wyniki firm członkowskich Polskiego Forum HR (PFHR) doskonale odzwierciedlają nastroje pracodawców w Polsce, które nadal charakteryzuje duża niepewność przekładająca się na odwlekane decyzje zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak i zwiększenia stanu zatrudnienia w organizacjach.

>>> RAPORT PL: RYNEK USŁUG HR 2Q2023<<<

>>> RAPORT ENG: HR SERVICE MARKET 2Q2023<<<

Wysokie spadki odnotowano w zakresie usług rekrutacyjnych na rzecz polskich pracodawców: obroty firm członkowskich wyniosły w tym zakresie 74 mln PLN, o 15% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Mimo, że stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie, to jednak widzimy, że nowe miejsca pracy nie powstają tak dynamicznie jak kilka miesięcy temu. Rotacja pracowników utrzymuje się na zbliżonym poziomie, nie mniej jednak brak decyzji o nowych inwestycjach przekłada się na mniejszą liczbę realizowanych projektów rekrutacyjnych. Jak podaje Grant Thornton i Element, w sektorze IT w ubiegłym miesiącu było o 34% mniej ofert pracy niż w poprzednim roku, w finansach o 22%. Dla rynku rekrutacyjnego to ważne branże – komentuje Michał Młynarczyk, członek Zarządu Polskiego Forum HR.

W zakresie pracy tymczasowej firmy członkowskie PFHR odnotowały wzrost obrotów na poziomie 13%, osiągając w drugim kwartale roku wynik 1011 mln PLN. Pamiętajmy jednak, że wzrost wynagrodzeń i nadal wysoka inflacja, to główne przyczyny tego stanu rzeczy. Liczba pracowników tymczasowych w badanym okresie wzrosła zaledwie o 3%, a FTE, czyli liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty spadła o 4%. W badanym okresie firmy członkowskie zatrudniały 75 tys. pracowników tymczasowych, z czego 89% na postawie umowy o pracę.

Dane GUS nie napawają optymizmem. Sektor przemysłowy, który jest głównym odbiorcą usługi pracy tymczasowej, nadal odnotowuje spadki. Oznacza to, że zapotrzebowanie na pracę pracowników tymczasowych w kolejnych miesiącach najprawdopodobniej nadal będzie spadać. Optymalizacja kosztowa dla większości firm nadal jest priorytetem. Pamiętajmy, że naturą pracy tymczasowej jest ciągła zmiana i dopasowywanie się do potrzeb rynku. Jak tylko koniunktura się poprawi, wzrośnie popyt na pracę tymczasową. Jednocześnie obserwujemy zmianę profilu pracowników tymczasowych, którzy coraz częściej zatrudniani są również na stanowiska nieprodukcyjne. Warto odnotować, że wśród członków PFHR rośnie odsetek umów o pracę, obecnie wynosi już blisko 90%  – komentuje Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.

Wzrost obrotów odnotowano również w zakresie usług outsourcingowych, 12% rok do roku i 6% kwartał do kwartału. Firmy członkowskie uzyskały w badanym okresie obroty na wysokości 414 mln PLN. Ta usługa nadal budzi duże zainteresowanie firm. Optymalizacja kosztów i procesów, oddelegowanie odpowiedzialności i skupienie się na swojej głównej działalności jest dominującym trendem, szczególnie ważnym w czasach dużych wyzwań geopolitycznych i gospodarczych.

Podsumowując, firmy członkowskie Polskiego Forum HR w drugim kwartale odnotowały obroty całkowite na poziomie 1664 mln PLN, o 15% wyższe niż rok temu. Przypomnijmy, że w ubiegłym kwartale wzrost ten wyniósł 7%. Usługa generującą największą część obrotów pozostaje praca tymczasowa (61%) i outsourcing  (25%).