YABIMO to firma inżynierska specjalizująca się w przemyśle energetycznym, stoczniowym oraz budownictwie. Koncentruje się  na działalności w Skandynawii –  posiada spółki w  Norwegii, Islandii, Szwecji i Danii. Dostarcza nie tylko wiedzę, ale również wyspecjalizowany personel (inżynierowie, brygadziści oraz operatorzy), usługi inżynierskie, projektowania, prefabrykacji, dostawy i montażu konstrukcji stalowych (m.in. hale stalowe, instalacje przemysłowe, mosty czy wiadukty), aby wspierać swoich klientów w pomyślnej realizacji złożonych projektów.

Przez lata zaufały im największe podmioty z sektora energetycznego i budowlanego, partnerstwo to umacnia się z każdym udanym projektem. Jakość, wiedza i doświadczenie pracowników YABIMO jest tym, co ich wyróżnia. Zapewniają, że ich eksperci i wykonawcy mają najwyższy poziom przygotowania. Obejmuje to kompleksowy onboarding, częstą komunikację z wykonawcami, a także dogłębną ocenę wyników przy użyciu metody informacji zwrotnej 360 stopni.

Liczne certyfikaty branżowe  potwierdzają zgodność YABIMO z surowymi normami środowiskowymi oraz normami bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferują elastyczność i różnorodne modele biznesowe. Dostosowują zarządzanie i koordynację personelu do  wymagań projektu i preferencji swoich klientów.

Firma Yabimo współpracuje z rynkami skandynawskimi bliżej niż inne nasze firmy członkowskie. Jest członkiem licznych organizacji pracodawców w krajach w których ma swoje spółki. Działalność YABIMO jest wysoce wyspecjalizowana i skoncentrowana na bardzo wymagających branżach. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie opierała się na obopólnej wymianie wiedzy i doświadczeń – komentuje Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.

Więcej informacji o firmie YABIMO: https://yabimo.com/