Uchwalenie zmian w Kodeksie pracy wprowadzających pracę zdalną na stałe w przepisach prawa pracy zbliża się wielkimi krokami. Uregulowania te dotyczyć będą również pracowników tymczasowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tymczasową. Jakie zadania w tym zakresie spoczywają na pracodawcy – agencji pracy tymczasowej?

Pracownik tymczasowy w trakcie świadczenia swojej pracy, pracuje na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. To pracodawca użytkownik odpowiada za organizację pracy i od niego zależy czy praca, którą świadczy dla niego dany pracownik tymczasowy, może być wykonywana w sposób zdalny. Stąd, pracownik tymczasowy będzie podlegał rozwiązaniom, które dla danych grup pracowników ustali pracodawca użytkownik, a nie agencja.

Agencje pracy tymczasowej będą musiały poświęcić swoje zasoby i czas na określenie odpowiednich procedur współpracy z klientami w zakresie przekazywania informacji o rozwiązaniach dotyczących pracy zdalnej przyjętych u danego pracodawcy użytkownika. Podlegać im będą również pracownicy tymczasowi. Szczególnie znaczenie będą miały rozwiązania w zakresie rozliczania kosztów pracy zdalnej.

Wynagrodzenie, które wypłaca agencja będzie odpowiednio powiększone o wyliczoną kwotę ryczałtu lub ekwiwalentu czy inaczej ustalonych kosztów przez pracodawcę użytkownika. Stąd, tak ważne będzie ustalenie sprawnego procesu pozyskiwania informacji od klienta, aby otrzymać je w odpowiednim czasie i móc wypłacić pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenie wraz z rozliczeniem kosztów pracy zdalnej.

Przygotowała adw. Karolina Kot

kkot@polskieforumhr.pl

tel. 725 204 804