Jak wskazuje najnowszy raport World Employment Confederation, pandemia COVID-19 zahamowała wzrost, którego doświadczała branża prywatnych usług zatrudnienia na świecie w ciągu ostatnich kilku lat. W 2019 roku rynek światowy był wart 495 miliardów euro – wzrost o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy już w pierwszej połowie 2020 roku nastąpił spadek o 18% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

>>POBIERZ RAPORT: WEC-Economic-Report-2021<<<

 

Pandemia COVID-19 i wywołany przez nią kryzys gospodarczy, zahamowały wzrost, którego od kilku lat doświadczała branża prywatnych usług zatrudnienia. Najnowszy raport gospodarczy World Employment Confederation wskazuje, że w 2019 r. branża była warta 495 mld euro – wzrost o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

„Trudne warunki na rynku pracy przed pandemią z pewnością odegrały rolę w zapewnieniu dobrych wyników i dwucyfrowego wzrostu w sektorach MSP i RPO” – wyjaśnia Even Hagelien, przewodniczący Komitetu ds. Ekonomicznych WEC. „Rekrutacje stałe i praca tymczasowa również wzrosły w 2019 r., choć w niższym tempie. Ale kryzys wywołany COVID-19 zmienia zasady gry. Patrząc na rok 2020, szacujemy, że globalny sektor pracy tymczasowej skurczył się aż o 18% w pierwszej połowie roku, w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku. ”

W 2019 r. sektor pracy tymczasowej pozostał zdecydowanie największym segmentem globalnej branży prywatnych usług zatrudnienia, odnotowując wzrost o 1% w porównaniu do 2018 r. oraz generując 391 mld euro całkowitych przychodów (79%). Rekrutacje stacje wygenerowały obroty o wartości 63 mld euro, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z 2018 r., podczas gdy rynek MSP i RPO wzrósł odpowiednio o 13% i 25%, osiągając 135 mld euro i 5,7 mld euro w 2019 r. Sektor career management odnotował spadek o 1% przy szacowanej wartości 1,9 mld euro.

Jak wynika z analiz poszczególnych regionów, Ameryka Północna nadal generuje większość przychodów w kilku sektorach branży, ze względu na rozmiar rynku USA. Podczas gdy większość rynków pracy tymczasowej w Ameryce Południowej odnotowała wzrost w 2019 r., cały region w 2020 r. zmniejszył swoją wartość, ponieważ Brazylia, stanowiąca największy rynek na tym obszarze, doświadczyła znacznego skurczenia się. Europa, z dziewięcioma z piętnastu największych rynków na świecie,  pozostaje największym regionem pod względem przychodów z pracy tymczasowej, generując 43% światowych obrotów sektora w 2019 r., jednak rozwój rynku różni się znacznie w poszczególnych krajach regionu. Australia, Chiny i Japonia osiągają wyniki w regionie Azja-Pacyfik, z silnym nakierowaniem na sektor rekrutacji stałych i pracy tymczasowej.

„Chociaż na wielu rynkach można zaobserwować tendencje odbudowy, poziomy sprzed kryzysu nie zostały osiągnięte, a przyszłość pozostaje niepewna” – zauważa Denis Pennel, dyrektor zarządzający World Employment Confederation. „Ale nasza branża jest gotowa odegrać swoją rolę w ożywieniu, wprowadzając ludzi na rynek pracy i oferując innowacyjne rozwiązania, aby złagodzić wyzwania i zagrożenia dla pracowników i firm. Pomaganie ludziom i organizacjom w zarządzaniu zmianami jest w DNA naszego sektora”.

W 2019 roku branża prywatnych usług zatrudnienia na całym świecie wprowadziła na rynek pracy ponad 60 milionów osób. Sektor zatrudniał ponad 3 miliony pracowników wewnętrznych w 161 tysiącach agencji zlokalizowanych w 41 krajach.

Źródło: World Employment Confederation