Firma HRappka dołączyła do grona partnerów Polskiego Forum HR!

Początki HRappki

Historia HRappki zaczęła się  w 2014 roku. Wtedy też jedna z lubelskich agencji pracy potrzebowała systemu do zarządzania pracownikami i rozliczania się z nimi. W odpowiedzi na potrzeby klienta CEO HRappki – Paweł Niedziółka zdecydował się na stworzenie oprogramowania HR w chmurze.

Dziś HRappka to jedyny na polskim rynku tak kompleksowy system HR, który pozwala zarządzać kluczowymi procesami kadrowymi w jednym miejscu. Łączy funkcje miękkiego i twardego HR, dzięki czemu umożliwia przeniesienie danych z wielu programów i arkuszy do jednego, kompleksowego rozwiązania. 

Obecnie na systemie pracuje już ponad 500 firm, z czego sporą część stanowią agencje zatrudnienia.  

Jakie procesy automatyzuje HRappka?

Zarządzanie bazą Klientów

Intuicyjny CRM pozwala zarządzać relacjami z Klientami agencji zatrudnienia, tworzyć oferty oraz projekty, zgłaszać zapotrzebowanie i śledzić historię współpracy. 

Automatyzacja rekrutacji i onboardingu
Klient może tworzyć masowe projekty rekrutacyjne, zarządzać i współdzielić bazę kandydatów z innymi osobami, a także usprawnić wyszukiwanie kandydatów przez multiposting rekrutacji. Ponadto, przy wystawianiu umowy system może automatycznie przeprowadzić onboarding pracownika, przedstawiając informacje na temat firmy i jej zasad czy opis stanowiska pracy. 

Automatyzacja zatrudnienia cudzoziemców

System wspiera użytkownika na każdym etapie legalizacji zatrudnienia. Umożliwia automatyczne generowanie dokumentów legalizacyjnych a także ich automatyczną wysyłkę do urzędu. Przez cały okres zatrudnienia system informuje użytkownika o ważności dokumentów legalizacyjnych oraz o obowiązkach, które z nich wynikają.

Automatyzacja procesów kadrowo-płacowych
HRappka posiada funkcjonalności, które umożliwiają np. prowadzenie akt osobowych online czy masowe generowanie umów, załączników i dokumentów delegacyjnych. System nalicza wynagrodzenia i generuje listy płac, planuje i rozlicza mieszkania pracownicze oraz tworzy pomocne raporty – na przykład do WUP. 

Niezwykle pomocnymi funkcjami są też automatyczne powiadomienia o upływających terminach ważnych dokumentów pracowniczych, np. szkoleń BHP.

Automatyzacja ewidencji czasu pracy
Moduł pozwala zarządzać harmonogramem pracy, czasem pracy oraz nieobecnościami pracowników, również przy współpracy z Klientami agencji pracy tymczasowej.

Portal pracowniczy

Portal pracowniczy umożliwia samoobsługę pracowniczą, między innymi zgłaszanie godzin pracy i nieobecności. Pracownik widzi też ilość dostępnego i wykorzystanego urlopu oraz ma wgląd w swoje dane, umowy i wynagrodzenia.

Współpraca z Klientami

Zespół HRappki ciągle pozostaje w kontakcie z Klientami, tak aby codziennie móc go ulepszać w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. Wraz z dostępem do systemu Klienci otrzymują opiekuna konta oraz wsparcie we wdrożeniu. Dodatkową zaletą są stałe, bezpłatne aktualizacje systemu, dzięki czemu system jest zawsze zgodny z obowiązującym prawem i przyjazny dla użytkownika. 

Więcej: https://hrappka.pl/