Bezpieczny powrót do pracy w warunkach nowej normalności

Kryzys zdrowotny wywołany przez COVID-19 i trwająca izolacja wielu rynków stanowią bezprecedensowe wyzwania dla ludzi i gospodarek na całym świecie. W celu ograniczenia spowolnienia gospodarczego i jego wpływu na możliwość podejmowania zatrudnienia, rynek pracy i wszyscy jego uczestnicy muszą szybko dostosować się do nowej rzeczywistości, w której społeczny dystans i inne środki bezpieczeństwa będą stanowić integralną część procesów w miejscu pracy.

Aby sprostać tym wyzwaniom trzy największe firmy z branży usług HR: Randstad, Adecco Group i ManpowerGroup zawarły globalne porozumienie pod nazwą „Safely Get Back to Work in the new normal” („Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności”), do którego w Polsce, jako współpartner, dołączyło również Polskie Forum HR. Projekt „Bezpieczny powrót do pracy w warunkach nowej normalności” ma na celu dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie tworzenia protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy, które muszą być zaktualizowane na czas „ekonomii fizycznego dystansu”.

PARTNERZY 

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

 

 

Bezpieczny powrót do pracy – czy jesteśmy gotowi?

 

Ponad 85% firm, które wzięły udział w naszej ankiecie, ocenia swoje przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jako dobre lub bardzo dobre. Jednocześnie 79% z nich odczuwa brak jasnych i przejrzystych wytycznych w tym zakresie.

 

header image

Praktyczny przewodnik dotyczący bezpiecznego wznowienia działalności

 

Wiele przedsiębiorstw stoi obecnie przed decyzją o przełomowym znaczeniu: zorganizowaniu powrotu z trybu pracy zdalnej do pełnej działalności operacyjnej w dotychczasowych miejscach pracy z zachowaniem fizycznego dystansu. Zebraliśmy najlepsze praktyki w tym zakresie.

 

header image

BEZPIECZNY POWRÓT DO PRACY – Procedury wynikające z najlepszych praktyk

 

Oparte na najlepszych praktykach wskazówki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują ponad 100 opracowanych wspólnie środków stosowanych na poszczególnych rynkach. Mogą one stanowić uzupełnienie procedur krajowych i branżowych.

 

 

header image

WHITE PAPER – Bezpieczny powrót do pracy

 

Powrót do pracy z zachowaniem odpowiedniej dyscypliny będzie miał kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarki osłabionej przez pandemię. Z tego powodu branża HR przygotowała projekt Bezpieczny powrót do pracy w warunkach nowej normalności.

 

header image