Razem z nami buduj efektywny rynek pracy!

Jeśli chcesz:

 • mieć wpływ na otoczenie prawne funkcjonowania branży oraz standardy usług HR w Polsce
 • wzmocnić pozycję swojej firmy
 • rozwijać kompetencje swoich pracowników
 • mieć dostęp do najnowszych informacji na temat rynku

Polskie Forum HR jest organizacją dla Ciebie!

Wspieramy firmy członkowskie w budowaniu biznesu w sposób świadomy, w zgodzie z obowiązującymi ramami prawnymi i najlepszymi praktykami rynku.

header image

Co zyskasz przystępując do Polskiego Forum HR?

 • Wpływ na wyznaczanie standardów jakości świadczenia usług HR w Polsce
 • Wpływ na kształt otoczenia prawnego funkcjonowania sektora w Polsce i Europie
 • Wsparcie najlepszych ekspertów
 • Dostęp do najświeższych danych z rynku agencji zatrudnienia w Polsce i na świecie
 • Wzmocnienie wizerunku oraz pozycji rynkowej firmy
 • Dostęp do wyspecjalizowanej oferty szkoleniowej
 • Udział w prestiżowych projektach branżowych
 • Wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi firmami członkowskimi
 • Wiedzę na temat regulacji międzynarodowych
 • Dostęp do wzorów umów oraz procedur

Kto może być członkiem Polskiego Forum HR?

Członkiem Polskiego Forum HR może być pracodawca będący agencją zatrudnienia prowadzący działalność w zakresie świadczenia zewnętrznych usług zatrudnieniowych w szczególności usługi pracy tymczasowej, pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego.

Jak wygląda procedura przystąpienia?

 1. Skontaktuj się z biurem Polskiego Forum HR aby dowiedzieć się co daje Ci członkostwo w organizacji
 2. Prześlij wymagane dokumenty:
  • Deklaracja Zarządu Firmy dotycząca wstąpienia do Polskiego Forum HR  ( pobierz plik – deklaracja)
  • Wyciąg z rejestru/KRS
  • Zaświadczenie o terminowym odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne przed datą podpisania deklaracji
 3. Za pośrednictwem biura umów się na spotkanie z przedstawicielami Zarządu Polskiego Forum HR, celem uzyskania ich poparcia
 • Deklaracja członkowska

  • file icon

   Deklaracja członkostwa PFHR

   Pobierz
 • Oferta członkostwa