Nie istnieje uniwersalna recepta na feedback, ponieważ nie ma tylko jednego rodzaju informacji zwrotnej. Jej treść zależy od etapu procesu rekrutacji, zakresu informacji przekazanych przez klienta, ale też od przygotowania samego konsultanta do jej udzielania.

 

Feedback informacyjny

Najprostszą formą informacji zwrotnej jest przekazanie kandydatowi wiadomości o statusie jego procesu:

  • ramach czasowych procesu i jego etapach,
  • zakwalifikowaniu się lub nie do dalszych etapów,
  • zakończeniu rekrutacji.

W takim przypadku informacja nie jest rozbudowana, ogranicza się do przedstawienia stanu faktycznego bez argumentacji i uzasadnienia. Przykładowe komunikaty mogą brzmieć następująco:

„Dziękuję za spotkanie. Pani/Pana aplikacja została zarekomendowana do klienta, w ciągu tygodnia powinniśmy poinformować o dalszych krokach.”

„Bardzo dziękujemy za udział w procesie, niestety nie została Pani/Pan zakwalifikowana do kolejnego etapu.”

 

Feedback informacyjno – rozwojowy

Najbardziej optymalna forma informacji zwrotnej rekomendowana wszystkim konsultantom w stosunku do kandydatów, którzy dotarli do dalszych etapów procesu (np. rekomendowania do klienta). Zawiera ona już bardziej zindywidualizowane komunikaty o powodach odrzucenia kandydatury na dane stanowisko u danego pracodawcy lub ewentualne uwagi do CV. Przykład:

„Dziękuję za Pani/Pana czas i zaangażowanie poświęcone na udział w naszym procesie rekrutacyjnym. Z przykrością informuję, iż Pani/Pana kandydatura nie została przyjęta przez klienta. Biorąc pod uwagę potrzeby firmy X w zakresie realizacji projektu Y, Pani/Pana doświadczenie nie jest w pełni wystarczające. Pozwolę sobie na kontakt z Panią/Panem w przypadku realizacji innych projektów rekrutacyjnych, które mogłyby być dla Pani/Pana interesujące.”

 

Feedback rozwojowy

Najtrudniejszy i stanowiący największe wyzwanie dla rekruterów. Zupełnie niesłusznie postrzegane przez wielu jako jedyna, właściwa forma informacji zwrotnej. Pytanie tylko czy mieści się ona w zakresie realizacji procesu rekrutacyjnego.

Kompleksowy feedback rozwoju składa się z następujących etapów:

Nasuwa się pytanie: czy konsultant badający kompetencje danego kandydata w procesie rekrutacji posiada wiedzę pozwalającą mu na całościową ocenę jego kompetencji? Wszystko oczywiście zależy od poziomu stanowiska i kompleksowości zastosowanych narzędzi, ale co do zasady odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Rekruter ocenia dopasowanie kandydata do pracy na danym stanowisku u danego pracodawcy i w tym zakresie ma obowiązek udzielić kandydatowi informacji zwrotnej. Wszystko ponad to wchodzi już w obszar doradztwa czy coachingu, czyli zupełnie odrębnej usługi, która w sposób kompleksowy tworzy mapę kompetencji danej osoby, diagnozuje mocne strony, obszary do poprawy, wskazuje możliwe scenariusze w zakresie wyboru ścieżki zawodowej.

 

Autor:

Agnieszka Piątkowska, partner Big Fish Poland

Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR