Wsparcie firm członkowskich Polskiego Forum HR dla obywateli Ukrainy

 

Допомога від членських фірм Польського Форуму HR для громадян України

 

header image

  

  

AKTUALNOŚCI

WJAZD DO POLSKI

Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski na podstawie:

  • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
  • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

>> Ogólne zasady wjazdu i pobytu w Polsce

>> Szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP dotyczące epidemi koronawirusa

(źródło: MSWiA)

POBYT W POLSCE

Pobyt w Polsce na podstawie:

  • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
  • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ –  pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
  • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  –  legalny pobyt trwa do 90 dni;
  • zgody komendanta Straży Granicznej –  legalny pobyt trwa 15 dni.

Aby przedłużyć legalny pobyt, można przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

(źródło: MSWiA)

LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE