Assessment Center

Wielowymiarowy proces oceny kompetencji w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów kompetentnych (asesorów).

Development center

Wielowymiarowy proces oceny kompetencji, w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych sędziów kompetentnych (asesorów). W odróżnieniu od assessment center, gdzie głównym celem procesu jest ocena umiejętności kandydatów do pracy, głównym celem tej metody jest diagnoza potencjału i rozwój pracowników.

 

Direct Search

Poszukiwania bezpośrednie (także. Executive serach, headhunting) – aktywne poszukiwania potencjalnych kandydatów na dane stanowisko poprzez bezpośrednie i precyzyjne dotarcie do osób potencjalnie spełniających wymagania.

Outplacement

Także: zwolnienia monitorowane, rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy, a także uruchamiany przez pracodawcę program wsparcia dla zwalnianych pracowników, najczęściej w zakresie doradztwa, szkoleń, uczenia technik poszukiwania pracy, czy pomocy w pokonaniu stresu.

Outsourcing

Zlecanie podmiotowi zewnętrznemu (outsourcer) realizacji określonych zadań, funkcji, procesów przez podmiot zlecający (insourcer), który nie pozostaje w żadnym stosunku prawnym z osobą faktycznie wykonującą pracę. Po stronie outsourcera leży funkcja zarządcza związana z wykonaniem danego zadania przez osoby wykonujące pracę.

Payrolling

Usługa obsługi administracji płacowo – kadrowej realizowana przez zewnętrzną firmę.

Praca tymczasowa

Specyficzna forma pracy, która w swojej formule odnosi się do trzech podmiotów: pracownika, pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje na rzecz pracodawcy użytkownika. Praca tymczasowa może mieć charakter okresowy, sezonowy lub doraźny (trwać od kilku godzin do kilkunastu miesięcy), ale może być również okresem przejściowym przed zatrudnieniem na stałe u pracodawcy użytkownika.

 

Rekrutacje masowe

Wieloetapowe projekty rekrutacyjne, których zakres działalności wymaga zatrudnienia dużej ilości wyspecjalizowanych pracowników do wykonywania podobnych zadań, w możliwie najkrótszym czasie.

Try&hire

Usługa łącząca korzyści płynące z rekrutacji stałej i tymczasowej. Daje możliwość sprawdzenia kandydata w praktyce (w ramach pracy tymczasowej) przed podjęciem decyzji o jego stałym zatrudnieniu.